รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับซองบรรจุภัณฑ์

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับซองบรรจุภัณฑ์

ซองบรรจุภัณฑ์เป็นภาชนะบรรจุที่ใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการขนส่ง การจัดเก็บ และการจำหน่าย กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับซองบรรจุภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ซองบรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยเพียงพอที่จะปกป้องสินค้าภายในซองจากความเสียหายและปนเปื้อน นอกจากนี้ กฎหมายและข้อบังคับยังกำหนดให้ซองบรรจุภัณฑ์ต้องแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับซองบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ได้แก่

 • พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2466 กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับขนาดและน้ำหนักของซองบรรจุภัณฑ์
 • พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ทำซองบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุอาหาร
 • พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 กำหนดให้ซองบรรจุภัณฑ์ต้องแสดงข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับสินค้าภายในซอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม

นอกจากกฎหมายแล้ว ยังมีมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับซองบรรจุภัณฑ์ เช่น

 • มอก. 170-2559 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคุณภาพของกระดาษ
 • มอก. 250-2555 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและคุณภาพของกระดาษลูกฟูก

ข้อมูลที่จำเป็นบนซองบรรจุภัณฑ์

ข้อมูลที่จำเป็นบนซองบรรจุภัณฑ์ ได้แก่

 • ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิตหรือผู้จำหน่าย
 • ชื่อและขนาดของสินค้า
 • น้ำหนักสุทธิของสินค้า
 • วันผลิตและวันหมดอายุ
 • คำแนะนำในการจัดเก็บและการใช้
 • คำเตือนเกี่ยวกับอันตรายของสินค้า

ความสำคัญของกฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับซองบรรจุภัณฑ์

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับซองบรรจุภัณฑ์มีความสำคัญต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 • คุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายและข้อบังคับช่วยให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าสินค้าภายในซองบรรจุภัณฑ์ปลอดภัยต่อการใช้งาน
 • ปกป้องสิ่งแวดล้อม กฎหมายและข้อบังคับช่วยให้ผู้ผลิตเลือกใช้วัสดุและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สรุป

กฎหมายและข้อบังคับเกี่ยวกับซองบรรจุภัณฑ์มีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดให้ซองบรรจุภัณฑ์ต้องมีคุณภาพและความปลอดภัยเพียงพอที่จะปกป้องสินค้าภายในซองจากความเสียหายและปนเปื้อน นอกจากนี้ กฎหมายและข้อบังคับยังกำหนดให้ซองบรรจุภัณฑ์ต้องแสดงข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจซื้อสินค้าได้อย่างถูกต้อง

Share this post

บทความเพิ่มเติม

ซองบรรจุภัณฑ์กับเครื่องดื่มบรรจุถุง

ซองบรรจุภัณฑ์เป็นประเภทหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบรรจุของเหลว ของแข็ง หรือผง เครื่องดื่มบรรจุถุงเป็นประเภทของเครื่องดื่มที่บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์ ซองบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ รูปร่าง และขนาด วัสดุที่ใช้ในซองบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่

อ่านต่อ »

ซองเมทัลไลท์

ซองเมทัลไลท์ คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ทำจากฟิล์มเมทัลไลท์ ซึ่งประกอบด้วยชั้นฟิล์มพลาสติกและชั้นโลหะ โดยชั้นโลหะนั้นจะเป็นโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมและแมงกานีสหรือแมกนีเซียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้ดี จึงช่วยให้ซองเมทัลไลท์มีความทึบแสง สามารถป้องกันแสงแดดและรังสีความร้อนได้ดี ซองเมทัลไลท์นิยมนำมาใช้บรรจุสินค้าหลากหลายประเภท เช่น

อ่านต่อ »

กระดาษอาร์ต (Art paper)

กระดาษอาร์ต (Art paper) คือกระดาษที่ผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติหรือเยื่อกระดาษรีไซเคิล แล้วนำมาเคลือบด้วยดินสอพองหรือสารเคลือบผิวอื่นเพื่อให้เนื้อกระดาษมีความเรียบเนียน แข็งแรง และทนทานมากขึ้น กระดาษอาร์ตมีให้เลือกหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความหนา ความมันวาว

อ่านต่อ »

กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ

กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ โดยทั่วไปแล้ว จะใช้วัสดุหลายชนิดร่วมกัน เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของสินค้า กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ

อ่านต่อ »