รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

ซองบรรจุภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ซองบรรจุภัณฑ์ หลากหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

ซองบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องจากมีความสะดวกในการใช้งาน น้ำหนักเบา พกพาง่าย และสามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบและขนาดตามความต้องการ ซองที่ใช้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น ซองชา กาแฟ ซองขนม ถุงใส่อาหาร เป็นต้น ล้วนเป็นซองบรรจุภัณฑ์ทั้งสิ้น

ความหลากหลายของซองบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภทหลักๆ ดังนี้

ประเภทตามวัสดุที่ใช้

ซองบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกตามวัสดุที่ใช้ผลิตได้ดังนี้

 • ซองพลาสติก (Plastic Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติก ซึ่งมีหลากหลายชนิด เช่น โพลีเอทิลีน (Polyethylene, PE) โพลีโพรพิลีน (Polypropylene, PP) โพลีไวนิลคลอไรด์ (Polyvinyl Chloride, PVC) เป็นต้น ซองพลาสติกมีความทนทาน ราคาถูก น้ำหนักเบา และสามารถผลิตได้หลากหลายรูปแบบ
 • ซองกระดาษ (Paper Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ซึ่งมีหลากหลายชนิด เช่น กระดาษคราฟท์ (Kraft Paper) กระดาษอาร์ต (Art Paper) กระดาษเคลือบ (Coated Paper) เป็นต้น ซองกระดาษมีความแข็งแรง ทนทาน ย่อยสลายง่าย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 • ซองฟอยล์ (Foil Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากฟอยล์ ซึ่งเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของโลหะ เช่น อลูมิเนียม ทองแดง เงิน เป็นต้น ซองฟอยล์มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของแสง ความชื้น และอากาศ เหมาะสำหรับบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาคุณภาพ
 • ซองเมทัลไลท์ (Metallized Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากพลาสติกเคลือบฟอยล์ด้วยกระบวนการพิเศษ ทำให้ซองมีผิวสัมผัสมันวาวและสะท้อนแสง ซองเมทัลไลท์มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของแสง ความชื้น และอากาศ เหมาะสำหรับบรรจุอาหารและผลิตภัณฑ์ที่ต้องการรักษาคุณภาพ

ประเภทตามรูปแบบ

ซองบรรจุภัณฑ์สามารถแบ่งออกตามรูปแบบได้ดังนี้

 • ซองพับข้าง (Side Seal Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีรอยซีลอยู่บริเวณด้านข้างทั้งสองข้าง ซองพับข้างเป็นรูปแบบซองที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากมีความสะดวกในการบรรจุและใช้งาน
 • ซองซีลกลาง (Center Seal Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีรอยซีลอยู่บริเวณกึ่งกลางของซอง ซองซีลกลางนิยมใช้บรรจุสินค้าที่มีปริมาณไม่มาก เช่น ขนมขบเคี้ยว ลูกอม เป็นต้น
 • ซองทรงหมอน (Pillow Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีรูปทรงคล้ายหมอน ซองทรงหมอนนิยมใช้บรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมาก เช่น เมล็ดกาแฟ ถั่ว เป็นต้น
 • ซองซิปล็อค (Zipper Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีซิปล็อคบริเวณด้านบน ซองซิปล็อคช่วยให้สามารถเปิดปิดซองได้ง่ายและสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า
 • ซองหน้าต่าง (Window Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีหน้าต่างใสบริเวณด้านหน้า ซองหน้าต่างช่วยให้สามารถมองเห็นสินค้าภายในซองได้

นอกจากนี้ ซองบรรจุภัณฑ์ยังสามารถแบ่งออกตามคุณสมบัติอื่นๆ เช่น ซองกันกระแทก (Shockproof Pouches) ซองกันน้ำ (Waterproof Pouches) ซองสูญญากาศ (Vacuum Pouches) เป็นต้น

ความหลากหลายของซองบรรจุภัณฑ์ช่วยให้ผู้ผลิตสามารถเลือกซองบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าและการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สินค้ามีความปลอดภัย คงคุณภาพ และสามารถแข่งขันในตลาดได้

นอกจากประเภทและรูปแบบที่กล่าวมาแล้ว ซองบรรจุภัณฑ์ยังสามารถแบ่งออกตามคุณสมบัติอื่นๆ ได้ดังนี้

 • ซองกันกระแทก (Shockproof Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบพิเศษเพื่อช่วยลดแรงกระแทกให้กับสินค้าภายในซอง เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่มีน้ำหนักมากและเปราะบาง เช่น แก้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
 • ซองกันน้ำ (Waterproof Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติในการป้องกันการซึมผ่านของน้ำ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการปกป้องจากน้ำ เช่น ยา เครื่องสำอาง อาหาร เป็นต้น
 • ซองสูญญากาศ (Vacuum Pouches) เป็นซองบรรจุภัณฑ์ที่มีการดูดอากาศออกจนหมด ทำให้สินค้าภายในซองถูกห่อหุ้มด้วยสุญญากาศ เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการคงความสดใหม่ เช่น อาหารแห้ง ผลไม้ ผัก เป็นต้น

ความสำคัญของการเลือกซองบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม

การเลือกซองบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าและการใช้งานมีความสำคัญอย่างยิ่ง จะช่วยให้สินค้ามีความปลอดภัย คงคุณภาพ และสามารถแข่งขันในตลาดได้ ผู้ผลิตควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

 • ประเภทของสินค้า สินค้าแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกัน เช่น สินค้าที่มีน้ำหนักมากควรใช้ซองบรรจุภัณฑ์ที่มีความแข็งแรงทนทาน สินค้าที่ต้องการปกป้องจากความชื้นควรใช้ซองบรรจุภัณฑ์กันน้ำ เป็นต้น
 • ลักษณะการใช้งาน สินค้าบางประเภทมีการใช้งานที่เฉพาะเจาะจง เช่น สินค้าที่ต้องการเปิดปิดบ่อยครั้งควรใช้ซองบรรจุภัณฑ์ที่มีซิปล็อค สินค้าที่ต้องการคงความสดใหม่ควรใช้ซองบรรจุภัณฑ์สูญญากาศ เป็นต้น
 • งบประมาณ ผู้ผลิตควรคำนึงถึงงบประมาณในการเลือกซองบรรจุภัณฑ์ โดยพิจารณาจากราคา คุณภาพ และคุณสมบัติต่างๆ ของซองบรรจุภัณฑ์

แนวโน้มของซองบรรจุภัณฑ์ในอนาคต

แนวโน้มของซองบรรจุภัณฑ์ในอนาคตจะมุ่งเน้นไปที่ความยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ผู้ผลิตซองบรรจุภัณฑ์จะพัฒนาซองบรรจุภัณฑ์จากวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย เช่น กระดาษ พลาสติกรีไซเคิล เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ผลิตซองบรรจุภัณฑ์ยังจะพัฒนาซองบรรจุภัณฑ์ที่มีการออกแบบที่ทันสมัยและตอบโจทย์การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น

 

Share this post

บทความเพิ่มเติม

ซองฟอยล์ ผู้ช่วยจัดเก็บเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล

ในยุคดิจิทัลที่เอกสารจำนวนมากถูกแปลงเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดการเอกสารแบบดั้งเดิมยังคงมีความจำเป็น เอกสารสำคัญบางประเภท เช่น สัญญา ใบทะเบียน หรือเอกสารสำคัญอื่นๆ ยังคงต้องจัดเก็บในรูปแบบกระดาษ ซองฟอยล์กลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมสำหรับการจัดเก็บเอกสารด้วยคุณสมบัติพิเศษหลายประการ บทความนี้มุ่งนำเสนอข้อมูลเชิงลึก

อ่านต่อ »

การใช้ซองฟอยล์แช่แข็ง วิธีรักษาความสดของอาหารอย่างมืออาชีพ

ในยุคสมัยที่ผู้คนให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมและความสะดวกสบาย การใช้ซองฟอยล์แช่แข็งกลายเป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับการถนอมอาหาร วิธีนี้ไม่เพียงแต่ช่วยรักษาความสดใหม่ของอาหารได้นานขึ้น แต่ยังช่วยประหยัดพื้นที่ในช่องแช่แข็งและใช้งานง่ายอีกด้วย บทความนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้ซองฟอยล์แช่แข็งอย่างละเอียด พร้อมทั้งยกตัวอย่างและเคล็ดลับเพิ่มเติมเพื่อให้คุณสามารถเก็บรักษาอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำไมต้องใช้ซองฟอยล์แช่แข็ง? ซองฟอยล์แช่แข็งมีข้อดีมากมาย ดังนี้: รักษาความสดใหม่:

อ่านต่อ »

ซองฟอยล์ขายส่งหลากหลายขนาดและรูปทรง เหมาะกับทุกความต้องการ

ถุงอลูมิเนียมฟอยล์เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในหลากหลายอุตสาหกรรม ด้วยคุณสมบัติโดดเด่นหลายประการ เช่น กันน้ำ กันอากาศ รักษาความสดใหม่ของสินค้า ทนทานต่ออุณหภูมิ และสามารถซีลปิดได้สนิท เหมาะสำหรับใช้บรรจุสินค้าประเภทต่างๆ ประเภทของถุงอลูมิเนียมฟอยล์

อ่านต่อ »

ถุงฟอยล์ขายส่ง ตัวเลือกบรรจุภัณฑ์ที่คุ้มค่าและยั่งยืนสำหรับธุรกิจของคุณ

ในยุคสมัยที่การแข่งขันทางธุรกิจรุนแรง การเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยดึงดูดลูกค้า เพิ่มยอดขาย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ ถุงฟอยล์ขายส่งกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างมากสำหรับธุรกิจต่างๆ เนื่องด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ คุณสมบัติพิเศษของถุงฟอยล์ขายส่ง ถุงฟอยล์แบบขายส่งผลิตจากวัสดุอลูมิเนียมฟอยล์ ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษที่ตอบโจทย์ความต้องการของธุรกิจ ดังนี้

อ่านต่อ »