รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์

ซองบรรจุภัณฑ์เป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน เนื่องด้วยมีความสะดวกในการใช้งาน พกพาง่าย และสามารถบรรจุสินค้าได้หลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ยารักษาโรค หรือสินค้าอื่นๆ เป็นต้น

ในยุคปัจจุบัน นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการในด้านต่างๆ เช่น ด้านความสะดวกในการใช้งาน ด้านความปลอดภัย ด้านความคงทน ด้านความยั่งยืน และด้านการตลาด

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความสะดวกในการใช้งาน

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความสะดวกในการใช้งาน มุ่งเน้นไปที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน เช่น การเพิ่มช่องเปิดหรือวาล์วสำหรับระบายอากาศหรือเติมอากาศ การเพิ่มสายคล้องหรือหูหิ้วเพื่อสะดวกในการถือหรือแขวน การเพิ่มช่องสำหรับฉีกหรือเปิดซองได้ง่าย เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความสะดวกในการใช้งาน ได้แก่

 • ซองซิปล็อค (Ziplock bag) ซองที่มาพร้อมกับซิปล็อคสำหรับปิดเปิดบรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถเปิดปิดบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายและปิดสนิทเพื่อป้องกันการรั่วซึม
 • ซองซองรีไซเคิล (Resealable bag) ซองที่มาพร้อมกับวาล์วสำหรับเติมอากาศหรือระบายอากาศ ทำให้สามารถเปิดปิดบรรจุภัณฑ์ได้ง่ายและคงความสดใหม่ของสินค้าไว้ได้นาน
 • ซองมีสายคล้อง (Strap bag) ซองที่มาพร้อมกับสายคล้องสำหรับถือหรือแขวน ทำให้สะดวกในการถือหรือแขวนบรรจุภัณฑ์
 • ซองมีช่องฉีก (Easy open bag) ซองที่มาพร้อมกับช่องฉีกสำหรับเปิดบรรจุภัณฑ์ ทำให้สามารถเปิดบรรจุภัณฑ์ได้ง่าย

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความปลอดภัย

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความปลอดภัย มุ่งเน้นไปที่การปกป้องสินค้าจากอันตรายต่างๆ เช่น การเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำกันซึม การเพิ่มคุณสมบัติกันการปนเปื้อน การเพิ่มคุณสมบัติกันการปลอมแปลง เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความปลอดภัย ได้แก่

 • ซองกันน้ำกันซึม (Waterproof bag) ซองที่มีคุณสมบัติกันน้ำกันซึม ทำให้สามารถปกป้องสินค้าจากความชื้นและน้ำ
 • ซองกันการปนเปื้อน (Sterilized bag) ซองที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ทำให้สามารถปกป้องสินค้าจากสิ่งปนเปื้อน
 • ซองกันการปลอมแปลง (Anti-counterfeiting bag) ซองที่มีคุณสมบัติป้องกันการปลอมแปลง ทำให้สามารถป้องกันการปลอมแปลงสินค้าได้

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความคงทน

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความคงทน มุ่งเน้นไปที่การทำให้ซองบรรจุภัณฑ์มีความทนทานมากขึ้น เช่น การเพิ่มคุณสมบัติทนความร้อน ทนแรงกระแทก ทนการฉีกขาด เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความคงทน ได้แก่

 • ซองทนความร้อน (Heat resistant bag) ซองที่มีคุณสมบัติทนความร้อน ทำให้สามารถบรรจุสินค้าที่มีอุณหภูมิสูงได้
 • ซองทนแรงกระแทก (Impact resistant bag) ซองที่มีคุณสมบัติทนแรงกระแทก ทำให้สามารถปกป้องสินค้าจากแรงกระแทกได้
 • ซองทนการฉีกขาด (Tear resistant bag) ซองที่มีคุณสมบัติทนการฉีกขาด ทำให้สามารถปกป้องสินค้าจากความเสียหายจากการฉีกขาด

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความยั่งยืน

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความยั่งยืน มุ่งเน้นไปที่การใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เช่น การใช้วัสดุรีไซเคิล การใช้วัสดุย่อยสลายได้ เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านความยั่งยืน ได้แก่

 • ซองที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล (Recycled bag) ซองที่ทำจากวัสดุรีไซเคิล ทำให้สามารถลดปริมาณขยะจากบรรจุภัณฑ์
 • ซองที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ (Biodegradable bag) ซองที่ทำจากวัสดุย่อยสลายได้ ทำให้สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาด

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาด มุ่งเน้นไปที่การเพิ่มมูลค่าให้กับบรรจุภัณฑ์ เช่น การเพิ่มลวดลายกราฟิกที่สวยงาม การเพิ่มฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย เป็นต้น

ตัวอย่างนวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์ในด้านการตลาด ได้แก่

 • ซองที่มีลวดลายกราฟิกที่สวยงาม (Graphic design bag) ซองที่มีลวดลายกราฟิกที่สวยงามจะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้บริโภค
 • ซองที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย (Multifunctional bag) ซองที่มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลายจะช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน

นวัตกรรมใหม่ๆ ของซองบรรจุภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคและผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ประกอบการที่ต้องการเลือกใช้ซองบรรจุภัณฑ์ ควรพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของสินค้า คุณสมบัติที่ต้องการ ซองบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมจะช่วยให้สินค้าได้รับการปกป้องอย่างเหมาะสมและสามารถรักษาคุณภาพของสินค้าไว้ได้นาน

Share this post

บทความเพิ่มเติม

ซองบรรจุภัณฑ์กับเครื่องดื่มบรรจุถุง

ซองบรรจุภัณฑ์เป็นประเภทหนึ่งของบรรจุภัณฑ์ที่ประกอบด้วยถุงพลาสติกหรือถุงกระดาษ มักใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มเพื่อบรรจุของเหลว ของแข็ง หรือผง เครื่องดื่มบรรจุถุงเป็นประเภทของเครื่องดื่มที่บรรจุในซองบรรจุภัณฑ์ ซองบรรจุภัณฑ์มีหลากหลายประเภทขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ รูปร่าง และขนาด วัสดุที่ใช้ในซองบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ได้แก่

อ่านต่อ »

ซองเมทัลไลท์

ซองเมทัลไลท์ คือ บรรจุภัณฑ์ชนิดหนึ่งที่ทำจากฟิล์มเมทัลไลท์ ซึ่งประกอบด้วยชั้นฟิล์มพลาสติกและชั้นโลหะ โดยชั้นโลหะนั้นจะเป็นโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมและแมงกานีสหรือแมกนีเซียม ซึ่งมีคุณสมบัติในการสะท้อนแสงได้ดี จึงช่วยให้ซองเมทัลไลท์มีความทึบแสง สามารถป้องกันแสงแดดและรังสีความร้อนได้ดี ซองเมทัลไลท์นิยมนำมาใช้บรรจุสินค้าหลากหลายประเภท เช่น

อ่านต่อ »

กระดาษอาร์ต (Art paper)

กระดาษอาร์ต (Art paper) คือกระดาษที่ผลิตจากเยื่อไม้ธรรมชาติหรือเยื่อกระดาษรีไซเคิล แล้วนำมาเคลือบด้วยดินสอพองหรือสารเคลือบผิวอื่นเพื่อให้เนื้อกระดาษมีความเรียบเนียน แข็งแรง และทนทานมากขึ้น กระดาษอาร์ตมีให้เลือกหลายชนิด ขึ้นอยู่กับความหนา ความมันวาว

อ่านต่อ »

กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ

กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษ โดยทั่วไปแล้ว จะใช้วัสดุหลายชนิดร่วมกัน เช่น พลาสติก กระดาษ โลหะ เป็นต้น เพื่อตอบสนองความต้องการการใช้งานที่หลากหลายของสินค้า กระบวนการผลิตซองบรรจุภัณฑ์แบบพิเศษสามารถแบ่งออกเป็นขั้นตอนหลักๆ

อ่านต่อ »