รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

บรรจุภัณฑ์ จาก วัสดุธรรมชาติ

รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

บรรจุภัณฑ์ จาก วัสดุธรรมชาติ

วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ได้มีดังนี้

 1. วัสดุธรรมชาติประเภทเส้นใย เช่นกล้วย หวาย เตยปาหนัน กก กระจูด ผักตยชวา หญ้าแฝก หญ้าสามเหลี่ยม เถาวัลย์ ย่าลิเภา ปอสา ป่านศรนารายณ์ โดยวัสดุเหล่านี้บางชนิดต้องนำมาแปรสภาพก่อนเช่น ผักตบชวา เตยปาหนัน กระจูด กล้วย ต้องนำมาตากแห้ง ฟอกขาว อบกำมะถัน ฟั่นเกลียวก่อนสานขึ้นรูปเป็นตะกร้าใส่สินค้า ส่วนเส้นใยไหม ฝ้ายต้องนำมาทอก่อนแล้วจึงนำไปตัดเย็บเป็นถุงผ้า
 2. วัสดุธรรมชาติที่แปรรูปเป็นแผ่นและรูปทรงต่าง ๆ เช่น กระดาษแปปรรูปมาจากเยื่อไม้ไม้ยูคาลิปตัสหรือต้นสา นำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงกระดาษ กล่องกระดาษ กระป๋องกระดาษ
  กระดาษเป็นวัสดุที่นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นบรรจุภัณฑ์มากที่สุดเพราะออกแบบเป็นหีบห่อได้หลายรูปแบบ ตัดและพับได้ง่าย มีความคงรูป น้ำหนัดเบา สามารถพิมพ์สัสันได้สวยงามนอกจากนี้ยังมีราคาถูกสามารถแปรรูปนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีก ทำลายได้ง่ายและปรับปรุงคุรภาพให้เหมาะสมกับการใช้งานได้หลายรูปแบบ เช่น เคลือบพลาสติกหรือเคลือบไขพร้อมป้องกันความชื้นประกบกระดาษกับแผ่นฟิล์ม พลาสติกหรือแผ่นเปลวอลูมิเนียมเพื่อป้องกันการซึมผ่านของไอน้ำ อากาศ และกลิ่น
  กระดาษที่นิยมนำมาประดิษฐ์บรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆมี 2 ประเภทดังนี้
 3. กระดาษคราฟต์หรือกระดาษเหนียวสีน้ำตาล นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นถุงกระดาษษที่มีความเหนียวหลายชั้น หรือนำมาแปรรูปเป็กระดาษลูกฟุก เพื่อใช้ทำกล่องกระดาษลูกฟูกซึ่งบรรจุภัณฑ์ประเภทถุงหรือกล่องสามารถใช้เป็นสื่อโฆษณาชื่อผลิตภัณฑ์หรือชื่อผู้ผลิตได้อีกด้วย
 4. กระดาษแข็ง นิยมนำมาประดิษฐ์เป็นกล่องกระดาษแข็ง ทั้งแบบกล่องกระดาษแข็งพับได้และกล่องกระดาษแข็งแบบคงรูป
 5. วัสดุธรรมชาติประเภทไม้ ส่วนใหย่นิยมนำมาทำบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง เช่น กล่องใส่ขนมอบ สุรา เบียรื เครื่องปั้นดดินเผา แก้ว ส่วนไม้ไผ่ชนิดต่าง ๆ นำมาจักเป็นเส้นเล็ก ๆ แล้วสานขึ้นรูปเป้นชะลอม กระจาด เข่ง หรือกล่องขนาดต่าง ๆ บรรจุสินค้าหรือผลิคภัณฑ์ประเภทอาหาร
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ
  โครงสร้างของบรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปจะแบ่งชื้นของบรรจุภัณฑ์ที่ห่อหุ้มหรือปกปิดตัวสินค้าไว้ 3 ชั้นดังนี้
 6. บรรจุภัณฑ์ชั้นใน วี่งอยู่ชิดกับตัวสินค้า
 7. บรรจุภัณฑ์ชั้นที่สอง ซึ่งห่อหุ้มบรรจุภัณฑ์ชั้นใน
 8. บรรจุภัณฑ์ชั้นนอก ซึ่งรวบรวมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเพื่อการขนส่ง
  การออกแบบบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติต้องออกแบบ 2 ส่วนด้วยกันคือ การออกแบบดครงสร้างบรรจุภัณฑ์ทั้ง 3 ชั้น และการออกแบบกราฟิกหรือภาพบนบรรจุภัณฑ์โดยมีข้อคำนึงถึงดังนี้
 9. บรรจุภัณฑ์ควรมีเอกลักษณ์โดดเด่นและสื่อความหมายได้ โดยต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ และความรู้ทางศิลปะเกี่ยวกับสี รูปทรง ความสมดุลย์ ผิวสัมผัส และขนาดของภาพหรือตัวอักษรมาประยุกต์ใช้ร่วมกัน เพื่อให้บรรจุภัณฑ์แตกต่างจากที่เคยมีมา และดึงดูดใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจเลือกซื้อ รวมถึงมีความสอดคล้องกับชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์ด้านใน(ให้นักเรียนดูตัวอย่างรูปภาพในหนังสือแบบเรียน หน้า 66-67)
  1.1 บรรจุภัณฑ์น้ำผลไม้ที่มีภาพพิมพ์แสดงถึงผลไม้ที่นำมาผลิตเป็นน้ำผลไม้สื่อให้เห็นถึงความสด น่าดื่ม
  1.2 บรรจุภัณฑ์ของสบู่ไข่ ทำจากกระดาษมีรูปทรงและผิวสัมผัสหยาบเหมือนถาดใส่ไข่จึงมีความหมายว่าผลิตภัณฑ์ด้านในมีรูปร่างเหมือนไข่
 10. บรรจุภัณฑ์ควรสะดวกต่อการใช้งานและแข็งแรงทนทาน โดยโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ต้องสมส่วน มีรูปทรงกะทัดรัด สะดวกต่อการจัดเรียงซ้อนกันและขนส่ง รอรับน้ำหนักได้ ทนทานต่อแรงกระแทก น้ำหนักเหมาะสมกับตัวผลิตภัณฑ์ มีหูจับถือในบางผลิตภัณฑ์(ดูต้วอย่างในหนัวสือหน้า 66)
  2.1 บรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ดินสอทำจากกระดาษแข็งมีดครงสร้างสมส่วน รูปทรงกระทัดรัดสะดวกต่อการเรียงซ้อนกันและสะดวกต่อการขนส่ง
  2.2 บรรจุภัณฑ์ขนมอบ ทำจากกระดาษแข็ง มีหูจับสะดวกต่อการจับถือและเคลื่อนย้าย
 11. บรรจุภัณฑ์ควรเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือย่อยสลายได้ง่าย ทำลายได้ง่าย ไม่ก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย และไม่ก่อให้เกิดมลพิษซึ่งแนวทางในการสร้างบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถปกิบัติได้ดังนี้
  3.1 ใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุภัณฑ์ เพราะย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
  3.2 ลดส่วนประกอบที่เกินความจำเป็นในการบรรจุภัณฑ์ เช่นบรรจุภัณฑ์หลายชิ้น ลดการใช้โบ เชือก ป้ายห้อย
  3.3 ลดความหนาและความสูงของบรรจุภัณฑ์และออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ให้ใช้วัสดุน้อยที่สุด
  3.4 นำวัสดุธรรมชาติเช่น กระดาษ ไม้ ผ้า เครื่องปั้นดินเผา และวัสดุสังเคราะห์ เช่น พลาสติกบางชนิด ซึ่งสามารถนำมาดัดแปลงไช้ซ้ำหรือแปรรูปกลับมาใช้ใหม่มาประดิษฐ์เป็ยบรรจุภัณฑ์เพื่อลดปริมาณขยะลดค่าใช้จ่ายในการหำจัดหลังใช้งานและป้องกันการเกิดมลพิษการเผาไหม้หรือฝังกลบ

Share this post

บทความเพิ่มเติม

เคล็ดลับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดใจลูกค้า

ในยุคสมัยที่สินค้าบนชั้นวางมีมากมาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์จึงกลายเป็นกุญแจสำคัญที่ช่วยดึงดูดความสนใจของลูกค้าและสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ บรรจุภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างดีไม่เพียงแค่สวยงาม แต่ยังสามารถสร้างประสบการณ์การใช้งานที่น่าประทับใจและส่งเสริมความยั่งยืนอีกด้วย 1. สร้างความประทับใจแรกพบ บรรจุภัณฑ์เปรียบเสมือนตัวแทนแรกของสินค้าที่ลูกค้าได้สัมผัส การออกแบบที่สะดุดตาและน่าจดจำจะช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นให้ลูกค้าอยากหยิบสินค้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติม ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ที่สร้างความประทับใจแรกพบได้ดี เช่น

อ่านต่อ »

10 วิธีที่บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนส่งผลต่อความสำเร็จของแบรนด์

ในยุคสมัยที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แบรนด์ต่างๆ ต่างก็ต้องปรับตัวเพื่อลดผลกระทบต่อโลก หนึ่งในวิธีที่สำคัญคือการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืน ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังส่งผลดีต่อความสำเร็จของแบรนด์อีกด้วย 1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ การใช้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนแสดงให้เห็นว่าแบรนด์ของคุณใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งนี้จะช่วยดึงดูดลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ »

ความสำคัญของบรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืน

ในยุคปัจจุบันที่มลพิษทางสิ่งแวดล้อมกลายเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนจึงมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อการลดผลกระทบต่อโลกของเรา บรรจุภัณฑ์เหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมการรีไซเคิล และย่อยสลายได้ง่าย ช่วยให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นสำหรับทั้งปัจจุบันและอนาคต เหตุผลหลักที่ทำให้บรรจุภัณฑ์ยั่งยืนมีความสำคัญ ดังนี้: 1. ลดขยะและมลพิษ:

อ่านต่อ »

ซองฟอยล์ทำจากอลูมิเนียมแท้หรือไม่

ซองฟอยล์ที่เราใช้กันทั่วไปนั้น ไม่ใช่อลูมิเนียมบริสุทธิ์ แต่เป็น อลูมิเนียมอัลลอยด์ ซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างอลูมิเนียมกับโลหะชนิดอื่นๆ เช่น แมกนีเซียม ซิลิกอน ทองแดง เหล็ก

อ่านต่อ »