รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

ลดโลกร้อน เริ่มต้นที่มือเรา เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

ลดโลกร้อน เริ่มต้นที่มือเรา เปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

ในปัจจุบัน ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกลายเป็นประเด็นที่ต้องการการแก้ไขอย่างเร่งด่วน หนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนคือการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตและการใช้งานพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจในการลดปริมาณขยะและช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ปัญหาโลกร้อน กำลังเป็นภัยคุกคามต่อโลกของเรา อุณหภูมิที่สูงขึ้น ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และมลพิษ ล้วนเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่อาจเพิกเฉย

การลดโลกร้อน เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถร่วมมือกันทำได้ หนึ่งในวิธีที่ง่ายและเริ่มต้นได้ทันทีคือ การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ แทนบรรจุภัณฑ์พลาสติก

บรรจุภัณฑ์พลาสติก เป็นสาเหตุสำคัญของปัญหาโลกร้อน กระบวนการผลิตพลาสติกใช้ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานจำนวนมหาศาล ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ ขยะพลาสติกใช้เวลานานหลายร้อยปีในการย่อยสลาย ส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ

 • มลพิษทางน้ำ: ขยะพลาสติกในท้องน้ำ ทำร้ายสัตว์ทะเล เข้าสู่ห่วงโซ่อาหาร ส่งผลต่อสุขภาพมนุษย์
 • มลพิษทางดิน: ขยะพลาสติกบนพื้นดิน ปนเปื้อนแหล่งน้ำ ส่งผลต่อระบบนิเวศ
 • ปัญหาขยะล้นเมือง: ขยะพลาสติกยากต่อการกำจัด ก่อให้เกิดปัญหาขยะล้นเมือง

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ ไม่ก่อให้เกิดมลพิษ ช่วยลดปริมาณขยะ

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติคืออะไร?

บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติคือบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติซึ่งสามารถย่อยสลายได้ง่ายตามธรรมชาติ เช่น กระดาษ ไม้ แก้ว โลหะ และวัสดุที่ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (biodegradable materials) เช่น แป้งข้าวโพด อ้อย และไผ่ วัสดุเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่ย่อยสลายยาก แต่ยังช่วยลดการใช้พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติในการผลิต

ข้อดีของการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

 1. ลดปริมาณขยะ
  • บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติมีความสามารถในการย่อยสลายได้ง่าย ทำให้ลดปริมาณขยะที่ต้องการการกำจัดในหลุมฝังกลบ
 2. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • การผลิตบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติมักใช้พลังงานน้อยกว่าการผลิตพลาสติก ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน
 3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน
  • วัสดุธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นทรัพยากรที่สามารถปลูกใหม่ได้ เช่น ไผ่ อ้อย และไม้ ทำให้การใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติมีความยั่งยืนมากกว่า
 4. ปรับปรุงภาพลักษณ์ขององค์กร
  • การใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรในสายตาผู้บริโภค

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

 1. ถุงกระดาษ
  • ถุงกระดาษเป็นบรรจุภัณฑ์ที่นิยมใช้แทนถุงพลาสติก เนื่องจากสามารถย่อยสลายได้และนำกลับมาใช้ใหม่ได้หลายครั้ง
 2. กล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก
  • กล่องบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูกมีความแข็งแรงและสามารถย่อยสลายได้ ใช้ในการบรรจุสินค้าและส่งสินค้า
 3. บรรจุภัณฑ์จากไผ่
  • ไผ่เป็นวัสดุที่เติบโตเร็วและมีความแข็งแรง สามารถนำมาใช้ทำบรรจุภัณฑ์ต่างๆ เช่น ถ้วย ชาม และภาชนะบรรจุอาหาร
 4. บรรจุภัณฑ์จากแป้งข้าวโพด
  • แป้งข้าวโพดสามารถนำมาผลิตเป็นภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายได้ง่ายและปลอดภัยต่อการใช้งาน

วิธีการเริ่มต้นเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

 1. เลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ
  • เลือกซื้อสินค้าที่ใช้บรรจุภัณฑ์จากกระดาษ ไม้ หรือวัสดุย่อยสลายได้อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการลดการใช้พลาสติก
 2. ลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น
  • พยายามลดการใช้บรรจุภัณฑ์ที่ไม่จำเป็น เช่น ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกในการซื้อของ
 3. รีไซเคิลและย่อยสลายบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ว
  • แยกขยะและรีไซเคิลบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้วให้ถูกวิธี เพื่อช่วยลดปริมาณขยะและส่งเสริมการนำกลับมาใช้ใหม่
 4. ส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติในองค์กร
  • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานในองค์กรใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถ้วยกระดาษ หรือถ้วยแก้วในการใช้ในสำนักงาน

ผู้บริโภคสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญ โดยการสนับสนุนธุรกิจที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เลือกซื้อสินค้าที่มีบรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ รณรงค์ให้คนรอบข้างหันมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

ธุรกิจต่างๆ ก็มีบทบาทสำคัญในการลดโลกร้อน โดยการเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่าย ลดการใช้พลาสติก

ภาครัฐ ควรมีนโยบายสนับสนุนการผลิตและใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ รณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชน สร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

การลดโลกร้อน เป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน ร่วมมือกันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สนับสนุนการใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติ

ด้วยพลังของเรา โลกของเราจะสดใส น่าอยู่ และยั่งยืน

บทสรุป

การเปลี่ยนมาใช้บรรจุภัณฑ์จากธรรมชาติเป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายและมีประสิทธิภาพในการช่วยลดภาวะโลกร้อน การเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้ง่ายและผลิตจากวัสดุธรรมชาติไม่เพียงแต่ช่วยลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้น แต่ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงได้จากการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในชีวิตประจำวันของเราเอง

Share this post

บทความเพิ่มเติม