รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

หน้าแรก

/

/

บรรจุภัณฑ์ที่ดี

รับผลิตพิมพ์ซองบรรจุภัณฑ์ โรงพิมพ์ซองฟอยล์ ซองฟอยล์ ถุงซิป ซองครีม ซองลามิเนต ซองซาเช่ ซองใส่ขนม ซองขนม ซองครีม คุณภาพดี ราคาโรงงาน

บรรจุภัณฑ์ที่ดี

ธุรกิจทุกประเภทมีการแข่งขันกันสูง แผนการตลาดหรือกลยุทธ์ต่างๆ ที่สามารถสร้างความได้เปรียบก็จะถูกนำมาใช้และปัจจัยสำคัญที่จะทำให้สินค้าหรือแบรนด์ผลิตภัณฑ์เป็นที่รู้จักของผู้บริโภคก็คือ การออกแบบ บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม หรือออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูกที่นำมาใช้บรรจุหีบห่อสินค้าให้มีความสวยงามโดดเด่นและมีเอกลักษณ์ที่ช่วยให้ผู้บริโภคจดจำได้ง่าย

บทบาทของบรรจุภัณฑ์และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี
จากความหมายของบรรจุภัณฑ์ ทำให้ในอดีตบรรจุภัณฑ์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของสินค้าที่มีบทบาทหน้าที่เพียงช่วยถนอมอาหารและรักษาคุณภาพของสินค้า หรือใช้หีบห่อเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายและป้องกันไม่ให้ชำรุดเสียหายก่อนที่จะส่งถึงลูกค้า ต่างจากปัจจุบันที่บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มรวมถึงบรรจุภัณฑ์รูปแบบอื่นๆมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นและอยู่ในฐานะเครื่องมือทางการตลาด ทำหน้าที่ส่งเสริมการขายในหลากหลายรูปแบบ ดังนี้

1.การใช้บรรจุภัณฑ์ เป็นตัวบ่งชี้ประเภทของสินค้า เช่น การออกแบบสีสันและตัวอักษรบนกล่องกระดาษลูกฟูกให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและยังทำให้สินค้าแตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน

2.ทำหน้าที่คุ้มครองป้องกันสินค้าไม่ให้แตกหักชำรุดเสียหายหรือปกป้องสินค้าที่อยู่ภายในไม่ให้ถูกลักขโมย

3.ทำหน้าที่ส่งเสริมการขาย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นสวยงามแปลกตา สามารถกระตุ้นยอดขายหรือทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจที่จะเลือกซื้อสินค้าได้โดยไม่วางแผนมาก่อน

4.ทำหน้าที่ปรับเปลี่ยนรูปทรงสินค้าให้มีความแปลกใหม่ โดยทั่วไปการผลิตสินค้าแต่ละชนิดจะมีวัฎจักรหรือวงจรชีวิต ซึ่งผู้ประกอบการที่มีกลยุทธ์ในการบริหารจะใช้วิธีปรับเปลี่ยนหรือออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีรูปทรงแปลกใหม่ เพื่อกระตุ้นยอดขายและขยายฐานลูกค้า

ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี

1.ขนาดของบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องกระดาษลูกฟูกหรือกล่องใส่อาหารใส่สินค้าต่างๆต้องมีขนาดเหมาะสมกับปริมาณของสินค้า

2.ลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี ควรออกแบบให้ใช้งานง่ายสะดวกต่อการหยิบจับหรือเคลื่อนย้าย เช่น จับถนัดมือ ฝาบรรจุภัณฑ์เปิดปิดง่าย

3.บรรจุภัณฑ์ที่ดี ต้องออกแบบให้จัดวางได้มั่นคงไม่ล้มและตั้งหรือแสดงโชว์สินค้าได้สะดวก

4.มีความแข็งแรง ทนต่อสภาพการใช้งานและเอื้ออำนวยต่อการขนส่งได้ดี

5.ใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หรือใช้งานได้อเนกประสงค์ เช่น นำกลับมาใช้ใหม่ได้ นำไปใช้ประโยชน์อื่นหรือนำไปเข้ากระบวนการผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ชนิดอื่น

ความหมายของ บรรจุภัณฑ์

ความหมายของบรรจุภัณฑ์หรือการหีบห่อ ก็คือ การใช้เทคโนโลยีหรือเทคนิคเพื่อหาวิธีการรักษาสภาพเดิมของผลิตภัณฑ์หรือสินค้าจนกว่าจะส่งถึงมือผู้บริโภครวมถึงระบบในการเตรียมสินค้าสำหรับการขนส่ง การจัดจำหน่ายและการเก็บรักษา โดยบรรจุภัณฑ์ที่ใช้มีตั้งแต่ กล่องพลาสติก โฟม กระดาษลูกฟูก ถุง ถ้วย ขวด ลัง กระป๋องและอื่น ๆ

บรรจุภัณฑ์ เป็นส่วนประกอบและมีบทบาทสำคัญต่อการองค์กรธุรกิจทุกประเภท ผู้ประกอบการที่มีความรู้หรือเข้าใจบทบาทหน้าที่และลักษณะของบรรจุภัณฑ์ที่ดี ก็จะสามารถสื่อสารหรือทำความเข้าใจกับโรงงานผลิตกล่องกระดาษให้ออกแบบได้ตอบโจทย์ความต้องการและสอดคล้องเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ได้มากที่สุด

Share this post

บทความเพิ่มเติม